Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Trồng khổ qua theo quy trình sạch an toàn

Trồng khổ qua theo quy trình sạch an toàn
1. Yêu cầu ngoại cảnh:
- Nhiệt độ: Thích hợp ở 220C đến 250C. Nhiệt độ không những ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây mà còn ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất của trái.
- Nước: Cây cần nhiều nước, nhất là trong thời kỳ phân hoá mầm hoa ra hoa, đậu tái. Tuy nhiên, hạt điều rang muối cây rất sợ bị úng nước.
- Đất đai: Tuy không kén đất nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ và cát pha, đất xốp, đất có nhiều mùn; pH = 6.
2. Kỹ thuật canh tác:

Trồng dâu tây tại nhà cũng không quá khó khăn như bạn nghĩ

Trồng dâu tây tại nhà cũng không quá khó khăn như bạn nghĩ Dâu tây là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng. Với nhu cầu sử dụng các s...