Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Trồng khổ qua theo quy trình sạch an toàn

Trồng khổ qua theo quy trình sạch an toàn
1. Yêu cầu ngoại cảnh:
- Nhiệt độ: Thích hợp ở 220C đến 250C. Nhiệt độ không những ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây mà còn ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất của trái.
- Nước: Cây cần nhiều nước, nhất là trong thời kỳ phân hoá mầm hoa ra hoa, đậu tái. Tuy nhiên, hạt điều rang muối cây rất sợ bị úng nước.
- Đất đai: Tuy không kén đất nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ và cát pha, đất xốp, đất có nhiều mùn; pH = 6.
2. Kỹ thuật canh tác:

Nước chanh không chỉ là một liệu pháp làm đẹp hữu hiệu

Nước chanh không chỉ là một liệu pháp làm đẹp hữu hiệu Nhưng hầu hết mọi người đều có quan điểm sai lầm về nước chanh như uống nước chanh...